Хозяйственное право

Как правильно написать заявление на действия коллекторов образец


Прокурору _______________ району міста
____________, старшому раднику юстиції
_____________________________________
Юридична адреса: поштовий індекс 00000,
місто ______________, ___________області,
вулиця _____________, будинок номер ____
Номер засобів зв’язку: (000) 000 00 00

_____________________________________,
Поштовий індекс: 00000, місто __________,
__________ області, вулиця _____________,
будинок номер ____
Номер засобів зв’язку: (000) 000 00 00

Я, _____________________________ з вимогами статті 383 Кримінального кодексу України ознайомлена, а саме що завідомо неправдиве повідомлення суду, прокурору, слідчому або органу дізнання про вчинення злочину - карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років. Ті самі дії, поєднані з обвинуваченням особи в тяжкому чи особливо тяжкому злочині або із штучним створенням доказів обвинувачення, а також вчинені з корисливих мотивів, - караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
«_____» _________________ 20___ року між мною та Акціонерним банком «____________________________» укладено договір про надання споживчого кредиту №_______________. Відповідно до умов договору, банк надав мені у тимчасове користування на умовах строковості, платності, забезпеченості з цільовим характером грошові кошти у розмірі _________ грн. 00 коп. (_______ тисяч гривень 00 копійок) із сплатою 17,5 (сімнадцять цілих п’ять десятих) відсотків річних за користування кредитом, з кінцевим терміном повернення « » ____________________ 20____ року. (Копія якого надається)
Зобов’язання за кредитним договором укладеним між мною та банком, виконувались по « » ____________________ 20___ року, що підтверджується квитанціями оплати у кількості ________ шт., (які надаються до заяви.) Мушу зазначити, що під час виконання грошових зобов’язань фінансово-майновий стан моєї родини погіршився, у результаті чого за зазначеним кредитним договором виникла заборгованість у розмірі _________ грн. 00 коп. (_______ тисяч гривень 00 копійок) за останні ___________ місяця.
«_______»_____________ 20___ року, я отримала вимогу від ____________________ компанії про погашення заборгованості за кредитним договором № ____________________ від «_______» _______________ 20___ року. Звертаю увагу на те, що зазначена вимога не від кредитора, а від трете особи, з якою я кредитний договір не укладав.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність " встановлено, що банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, фінансово-економічний стан клієнтів та ін. Приватні особи та організації, які при виконанні своїх функцій або наданні послуг банку безпосередньо чи опосередковано отримали конфіденційну інформацію, зобов'язані не розголошувати цю інформацію і не використовувати її на свою користь чи на користь третіх осіб. Тобто банком у порушення вище зазначеної статті розголошується третій особі інформація, яка містить банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статі 23 Закону України «Про інформацію», інформація про особу охороняється законом.
Відповідно до ст. 32 Конституції України визначено, що ні хто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Отже, збирання, зберігання, використання та поширення особистої інформації про особу без її згоди є прямим порушенням чинного законодавства.
Крім того, після отримання мною вимоги мені неодноразово телефонували та погрожували (навести погрози) з ____________________ компанії. Зазначені погрози містили ознаки примушування виконати мене цивільно-правові зобов'язання за кредитним договором № ____________________ від «_______» _______________ 20___ року.
Відповідно до ст. 355 Кримінального кодексу України передбачається відповідальність за примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань. Тобто вимога виконати чи не виконати договір, угоду чи інше цивільно-правове зобов'язання з погрозою насильства над потерпілим або його близькими родичами, пошкодження чи знищення їх майна.
Відповідно до ст. 189 Кримінального кодексу України передбачається відповідальність за вимогу передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні чи під охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в таємниці, тобто за вимагання, дії Банку можна кваліфікувати за ч. 2 ст. 189 КК України «Вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб» та ст. 182 КК України «Порушення недоторканості приватного життя».
Враховуючи вище наведене, я вирішила скористуватись своїм правом зазначеним у ст. 97 Кримінального процесуального кодексу України, що заяву про порушення кримінальної справи можливо написати як до правоохоронних органів так і до прокуратури у тому числі і у справах, які не підлягають їх віданню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 94, 95, 97, 98 КПК України, ст. 182, 189, 355, 383 КК України, Законом України „Про звернення громадян ”, ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність ", ст. 23 Закону України «Про інформацію», Конституцією України, Закону України «Про прокуратуру», -
Прошу:
1. Провести Прокуратурою перевірку на підставі ст. 97 Кримінального процесуального кодексу України, за результатами якої прийняти відповідні заходи у відношенні ____________________________________ та ______________________________________. Про результат проведеної перевірки повідомити мене письмово.

Перелік документів, що додаються до заяви:

1. Ксерокопія паспорту на ім’я _____________________.

3. Копія кредитного договору № _________________від «_______» ___________20__ року.

4. Копії квитанцій у кількості ____ шт.

« » __________ 2010 року __________І.І.Іванова

Обозначим основные требования к документам — заявлениям и жалобам, которые предстоит подать на коллекторов или работников банка:

 1. Документ должен быть оформлен на листе формата А4.
 2. Он может быть подан в печатном или рукописном варианте.
 3. Обращение не должно быть написано сплошным текстом. Разделяйте его на абзацы.
 4. Визуально распределите текст на 3 части.
 5. У вас должно быть вступление, как правило, это «шапка» и название документа.
 6. «Шапку» оформите с правой верхней стороны листа, а название после нее по середине, с заглавной буквы.
 7. После вступления последует основная часть, в которой вы расскажете о сложившейся ситуации.
 8. А далее — заключение. В него входят требования, просьбы, перечень документации, дата и подпись.
 9. В тексте не должно быть исправлений, помарок.
 10. Избегайте грамматических, стилистических ошибок.

Указываемая в жалобе-заявлении информация должна быть достоверной и правдивой.

Перечислим, какие данные обязательно должны быть прописаны в документе:

 1. ФИО начальника инстанции, в которую вы подаете заявление.
 2. Наименование органов.
 3. Инициалы заявителя.
 4. Адрес регистрации и проживания гражданина, который подает жалобу, его контактные данные.
 5. Название документа. Это может быть жалоба, заявление, обращение. Заметьте, что жалоба рассматривается быстрее, чем обращение, на которое у некоторых инстанций есть право вообще не отвечать.
 6. Обстоятельства или действия, которыми нарушаются законные права и интересы заявителя.
 7. Кем были нарушены права, в какие дни, в какое время.
 8. Проводилась ли беседа с представителями коллекторского агентства или банка по поводу исключения вас из базы должников, как вы пытались решить вопрос самостоятельно.
 9. ФИО свидетелей, при которых совершалось правонарушение.
 10. Ссылки на законы, статьи и акты, которые были нарушены коллекторами или банковскими сотрудниками.
 11. Требования и просьбы по поводу разбирательств, проверок организаций в данной ситуации и сообщения заявителю о результатах.
 12. Список материалов, приложений, документов, подтверждающих фактические обстоятельства, которые заявитель изложил в жалобе-заявлении.

Старайтесь писать подробно, детально.

Если у вас имеются записи телефонных разговоров или переписок с коллекторами, то вы можете даже приложить их к заявлению в доказательства своей правоты и совершенного нарушения.

Советы юристов по поводу подачи жалоб и заявлений в различные инстанции и органы:

 1. Прокуратура и Полиция вам помогут разобраться с нерадивыми коллекторами, например, если они нарушили не только словесно ваши права, но и угрожали физической расправой, принуждали к заключению сомнительных сделок, вымогали у вас денежные средства, пытались испортить ваше имущество. Причин обращений может быть много. Не стесняйтесь в жалобе писать все своими словами, как оно было и есть на самом деле. Но, старайтесь избегать оскорбительных и матерных выражений, которые были сказаны в вашу сторону.
 2. В банк вы можете подать жалобу, если вам названивают по вопросу чужого долга работники этого банка. Можно в заявлении попросить начальство разобраться с фактом нарушений со стороны работников и предложить исключить ваш номер телефона из базы данных должников.
 3. В Роскомнадзор вы можете подать жалобу на коллекторскую службу, чтобы ее деятельность проверили, особенно если у организации нет лицензии.
 4. В Роспотребнадзор вы сможете направить жалобу, когда нарушат ваши интересы на словесном уровне. Например, если вас будут заставлять погашать чужой долг.

Органы рассматривают обращения быстро.

Некоторые юристы рекомендуют подавать коллективную жалобу, и сразу в несколько инстанций - для того, чтобы каждый из них видел, что заявитель настроен серьезно, и будет добиваться устранения нарушений.

5. Бланк заявления в банковскую организацию для удаления номера телефона из базы данных и прекращения звонков по чужому долгу

Как показывает практика, чтобы отвязаться от коллекторов, нужно действовать комплексно, и сотрудничать с разными инстанциями.

Воспользуйтесь данными бланками, оформите свою жалобу - и направьте ее в орган, который сможет привлечь к ответственности нарушителей и остановит их неправомерные действия.

Как подать на алименты в браке на ребенка – инструкция по взысканию алиментов без развода

Российское законодательство допускает взыскание алиментов на детей не только после расторжения брака, но и в момент семейной жизни. Алиментные обязательства и обеспечение детей никак не связано с процедурой развода. Расскажем в этой статье, как подать на алименты в браке, когда возможно будет взыскать с супруга деньги на ребенка, и обозначим другие важные нюансы.

Взыскание неустойки с застройщика по ДДУ – как взыскать, если она в договоре не указана

Возмещение неустойки с недобросовестного застройщика по договору долевого участия происходит через судебные инстанции. Но не всегда суд встает на сторону истца-заявителя. Расскажем, как можно взыскать неустойку через суд, на каких основания вообще можно требовать компенсации с застройщика, а также обозначим - можно ли решить данный вопрос напрямую с компанией, без обращения в судебные органы.

Банк требует досрочного погашения займа - законно ли требование, и что делать, если кредит требуют выплатить досрочно

Работники банковских компаний нередко пугают должников требованием досрочно погасить полностью весь займ. Тема достаточно актуальная, на форумах много россиян спрашивают, что же делать, если банк выставил требование по досрочному погашению кредита. Ответим на этот вопрос в данной статье, а также обозначим, правомерно ли требование, как можно избежать его появления - и определим, что отвечать работникам банков, когда они названивают по телефону.


Смотрите видео: Жалоба в прокуратуру заявление пример составления (December 2020).